Megrendelés
Családi Jog címlap
Publikáljon szaklapjainkban!
Publikálás info@orac.hu

Családi Jog


A folyóiratról

Az ORAC Kiadó elődje, a HVG-ORAC Kiadó 2003 tavaszán indította háromhavonta megjelenő Családi Jog című folyóiratát, mely országosan az egyetlen, kifejezetten családjogi témákkal foglalkozó lap. Valamennyi lapszám olyan módon kerül felépítésre, hogy abban a különböző hivatásrendekben tevékenykedő és családjoggal foglalkozó jogászok megtalálják az érdeklődésük szerinti, számukra hasznos tanulmányokat. Ennek megfelelően a lap szól a családjogi ügyekben jogi képviseletet ellátó ügyvédeknek, családjogi ügyeket tárgyaló bíráknak, de legalább ilyen mértékben foglalkozik a gyámhatóságon működő jogászokat érintő kérdésekkel. Ugyanakkor, éppen az ügyek összetettségére tekintettel a folyóirat hasznos azok számára is, akiknek ügyei a családjog, polgári jog, büntetőjog, közigazgatási jog, polgári eljárásjog, alkotmányjog határterületeit érintik.


Impresszum

Főszerkesztő: Kőrös András

Szerkesztők: Grád András, Gyengéné Nagy Márta, Katonáné Pehr Erika, Szeibert Orsolya

Megjelenik: negyedévente

ISSN 1589-7516

Lapunk a Magyar Tudományos Akadémia IX. (Gazdaság- és Jogtudományok) Osztály Állam- és Jogtudományi folyóiratlistáján hazai 'B' kategóriás besorolást kapott.

Családi Jog

Fizessen elő a Családi Jogra!

Előfizetés
Ugrás az oldal tetejére