Megrendelés
Európai Jog címlap
Publikáljon szaklapjainkban!
Publikálás info@orac.hu

Európai Jog


A folyóiratról

Az Európai Jogakadémia folyóirata mindeddig az első és egyetlen olyan magyar nyelvű szakmai lap, amely tematikus jelleggel dolgozza fel, illetve kíséri figyelemmel az Európai Unió jogalkotását és joggyakorlatát. A folyóirat alapító célkitűzése, hogy az uniós joggal és a magyar jogharmonizációval kapcsolatos gyakorlatorientált kérdések elméleti kidolgozását tartalmazó tanulmányokat jelentessen meg, s így kézzelfogható segítséget nyújtson a praktizáló jogászok számára. Felépítése, állandó rovatai (Európai Jogi fórum, Jogharmonizáció, Válogatás az EK Bíróság döntéseiből, Aktuális) is ezt a szempontot tükrözik.


Impresszum

Az Európai Jogakadémia folyóirata

Szerkesztőbizottság elnöke: Kecskés László

Szerkesztőbizottság elnöke (2001-2021): Németh János

Szerkesztőbizottság tagjai: Bándi Gyula, Bóka János, Czúcz Ottó, Ficzere Lajos, Forgács Imre, Harmathy Attila, Horváth Jenő, Kende Tamás, Lovászy László Gábor, Németh Anita, Paczolay Péter, Polt Péter, Solt Pál, Szőcs Tibor

Főszerkesztő: Osztovits András

Szerkesztő: Lomnici Zoltán

Megjelenik: kéthavonta

ISSN 1587-2769

Lapunk a Magyar Tudományos Akadémia IX. (Gazdaság- és Jogtudományok) Osztály Állam- és Jogtudományi folyóiratlistáján hazai 'A' kategóriás besorolást kapott.

Európai Jog

Fizessen elő az Európai Jogra!

Előfizetés
Ugrás az oldal tetejére