Megrendelés
Alkotmánybírósági Szemle címlap
Publikáljon szaklapjainkban!
Publikálás info@orac.hu

Alkotmánybírósági Szemle


A folyóiratról

Az Alkotmánybírósági Szemle 2018-ban megújult. A nyomtatott folyóiratban ezentúl kizárólag tanulmányokat talál, a döntvénytár tartalmat pedig online olvashatja.

A szaklap továbbra is évente kétszer jelentkezik.

Az Alkotmánybírósági Szemle megújuló formájában még célirányosabban és sokoldalúbban fogja szolgálni az Alkotmánybíróság tevékenységét figyelemmel követő tudományos és gyakorlati szakemberek érdeklődését. Míg a folyóirat nyomtatott része tudományos szaklapként az Alkotmánybíróság munkájához kötődő, illetve a magyar alkotmányjog aktuális kérdéseit taglaló, magas színvonalú írásoknak kíván mérvadó fórumává válni, addig az elektronikusan megjelenő döntvénytár a megszokott minőségben, szelektálva és lényegre törő rövidítésekkel segíti a testület joggyakorlatát követni szándékozók munkáját.


Impresszum

Szerkesztőbizottság elnöke: Sulyok Tamás

Szerkesztőbizottság tagjai: Darák Péter, Deli Gergely, Hörcherné Marosi Ildikó, Juhász Imre, Lenkovics Barnabás, Martonyi János, Orbán Endre, Paczolay Péter, Smuk Péter, Sonnevend Pál, Trócsányi László, Bodnár Eszter, Csink Lóránt, Gárdos-Orosz Fruzsina, Kisné Fazekas Flóra, Pozsár-Szentmiklósy Zoltán, Sándor Lénárd, Schanda Balázs, Török Bernát

Főszerkesztő: Zakariás Kinga

Szerkesztők: Naszladi Georgina, Németh Ágnes

Az elektronikus döntvénytár készítői: Csekő-Lengyel Nóra Zsuzsanna, Juhász Dorina, Németh Ágnes

Megjelenik: évente két alkalommal

ISSN 2061-5582

Lapunk a Magyar Tudományos Akadémia IX. (Gazdaság- és Jogtudományok) Osztály Állam- és Jogtudományi folyóiratlistáján hazai 'D' kategóriás besorolást kapott.


Alkotmánybírósági Szemle

Fizessen elő az Alkotmánybírósági Szemlére!

Előfizetés
Ugrás az oldal tetejére