Megrendelés
Magyar Jog címlap
Publikáljon szaklapjainkban!
Publikálás info@orac.hu

Magyar Jog


Régebbi tartalomjegyzékek a MATARKA adatbázisában


A folyóiratról

A Magyar Jogász Egylet 2024-ben már hetvenegyedik évfolyamában járó, havonta megjelenő rangos folyóiratának célja elsősorban a jogalkotás és a jogalkalmazás kérdéseinek elméleti, tudományos, valamint gyakorlati megközelítésű megvitatása tanulmányok közlésével. 

A folyóirat a 2023. évi 9. lapszámtól részben megújult. Ekkor indítottuk el az „Ítélkezési gyakorlat” rovatot, ahol a legfontosabb hazai és európai bírósági döntések rövid összefoglalója olvasható, sok esetben kritikai megvilágításban. 

A tanulmányok és a joggyakorlatot bemutató írások mellett recenziók és különböző szakmai eseményekről szóló beszámolók is helyet kapnak a folyóiratban.


Impresszum

A Magyar Jogász Egylet folyóirata

Szerkesztőbizottság elnöke: Bánáti János

Szerkesztőbizottság tagjai: Bodzási Balázs, Czine Ágnes, Kukorelli István, Réti László, Szabó Imre, Szécsényi-Nagy Kristóf, Trócsányi LászlóVarga Zs. András, Wellmann György, Ződi Zsolt

Főszerkesztő: Tóth Mihály

Szerkesztő: Sáriné Simkó Ágnes

Megjelenik: havonta

ISSN 0025-0147

Lapunk a Magyar Tudományos Akadémia IX. (Gazdaság- és Jogtudományok) Osztály Állam- és Jogtudományi folyóiratlistáján hazai 'A' kategóriás besorolást kapott.

Magyar Jog

Fizessen elő a Magyar Jogra!

Előfizetés
Ugrás az oldal tetejére