ORAC Kiadó
Megrendelés
Közjogi Szemle címlap
Publikáljon szaklapjainkban!
Publikálás info@orac.hu

Közjogi Szemle


A folyóiratról

A 2008-ban indult, negyedévenként megjelenő szakmai folyóirat olyan aktuális, a társadalom széles körét érintő témákat elemez a gyakorlat számára hasznosítható módon, amelyek a közjoggal foglalkozó szakembereket mindennapi munkájuk során is foglalkoztatják.

A folyóirat célja, hogy tájékoztasson a közjog - főleg az alkotmányjog, a közigazgatási jog és a nemzetközi közjog - tárgykörében született tudományos eredményekről, az alkotmányosság és az önkormányzatiság komplex követelményeiről és a gyakorlat által felvetett jelenbeli problémákról, ezzel is ösztönözve a kérdésekre illetve a szükségletekre adható lehetséges válaszok áramlását.


Impresszum

Szerkesztőbizottság elnöke: Kiss László

Szerkesztőbizottság tagjai: Bodnár László, Fábián Adrián, Horváth M. Tamás, Hoffman István, Kisfaludy Zoltán, Kukorelli István, Petrétei József, Somogyvári István, Sulyok Gábor, Szalayné Sándor Erzsébet, Tóth Judit

Főszerkesztő: Chronowski Nóra

Szerkesztők: Naszladi Georgina, Szilágyi Emese, Dán Judit

Megjelenik: negyedévente

ISSN 1789-6991


A Közjogi Szemle weboldala: kozjogiszemle.orac.hu

Közjogi Szemle

Fizessen elő a Közjogi Szemlére!

Előfizetés
Ugrás az oldal tetejére