Megrendelés
Közjogi Szemle címlap
Publikáljon szaklapjainkban!
Publikálás info@orac.hu

Közjogi Szemle


A folyóiratról

A 2008-ban indult, negyedévenként megjelenő szakmai folyóirat olyan aktuális, a társadalom széles körét érintő témákat elemez a gyakorlat számára hasznosítható módon, amelyek a közjoggal foglalkozó szakembereket mindennapi munkájuk során is foglalkoztatják.

A folyóirat célja, hogy tájékoztasson a közjog - főleg az alkotmányjog, a közigazgatási jog és a nemzetközi közjog - tárgykörében született tudományos eredményekről, az alkotmányosság és az önkormányzatiság komplex követelményeiről és a gyakorlat által felvetett jelenbeli problémákról, ezzel is ösztönözve a kérdésekre illetve a szükségletekre adható lehetséges válaszok áramlását.


Impresszum

Szerkesztőbizottság elnöke: Kiss László

Szerkesztőbizottság tagjai: Fekete Balázs, Horváth M. Tamás, Hoffman István, Kukorelli István, Mohay Ágoston Csanád, Pap András László, Petrétei József, Sulyok Gábor, Szalayné Dr. Sándor Erzsébet, Szente Zoltán, Tóth Judit

Külső tagok: Gilbert Gornig (Philips Universität Marburg), Erika de Wet (University of Amsterdam), Herbert Küpper (IOR München) 

Főszerkesztő: Chronowski Nóra

Szerkesztők: Naszladi Georgina, Dán Judit

Megjelenik: negyedévente

ISSN 1789-6991

Lapunk a Magyar Tudományos Akadémia IX. (Gazdaság- és Jogtudományok) Osztály Állam- és Jogtudományi folyóiratlistáján hazai 'A' kategóriás besorolást kapott.

Közjogi Szemle

Fizessen elő a Közjogi Szemlére!

Előfizetés
Ugrás az oldal tetejére