Megrendelés
Munkajog

Fizessen elő a Munkajogra!

Előfizetés

Dr. Rácz Zoltán: In memoriam Kenderes György (MJO, 2023/2., 83-84. o.)

A száraz tény, hogy Kenderes György 2022. december 22. napján elhunyt. Valójában itt hagyott minket Kenderes Gyuri, a nagylelkű ember, kiváló kolléga és remek jogász. Vitathatatlan tény, hogy a jogásztársadalom személyében az egyik legeredetibb egyéniséget veszítette el.

Kenderes György 1955. szeptember 3-án született Budapesten. Budapesten érettségizett 1974-ben, ugyanabban az évben vették fel az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karára.

Az egyetem alatt bekapcsolódott több tudományos diákkör munkájába is, diákköri titkárként és a Kar Tudományos Diákköri Tanácsának tagjaként működött három éven keresztül. 1978-ban kari pályázaton, az 1979. és az 1981. évben az Országos Tudományos Diákköri Tanács pályázatán nyert II. díjat. 1979 novemberében kiemelkedő diákköri munkájáért az ELTE rektora és az Országos Tudományos Diákköri Tanács dicséretben részesítette és Eötvös-plakettet adományozott részére.

Az elhunyt az egyetemi tanulmányait 1980 elején fejezte be. Ezt követően a MÉM Műszaki Intézetnél, mint jogi főelőadó és belső ellenőr dolgozott 1981. augusztus 1-jéig. Ekkor került a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Intézetébe, amely később karrá alakult. Tehát egyike volt a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar alapító oktatóinak.

A kar megalapítását követően két évig tudományos továbbképzési ösztöndíjas gyakornok volt, ezt követően tanársegédként, majd 1985-től adjunktusi beosztásban dolgozott az Agrárjogi és Munkajogi Tanszéken (amely a tanszék jelenlegi elnevezése). A 2007. évi PhD-fokozat megszerzését követően kapott egyetemi docensi kinevezést.

Az oktatómunka keretében a munkajog tantárgy oktatásán és az oktatás szervezésén kívül a kari képzési struktúra fejlődésével egyre több munkajogi és szociális jogi tantárgy oktatásában vett részt. Tekintettel arra, hogy Novotni Zoltán professzor, korábbi dékán, egységes civilisztikai szemlélettel rendelkezett, ezért az elhunyt is részt vett (a tanszék többi oktatójával egyetemben) a polgári jog oktatásában és vizsgáztatásában is. Szakfelelősi feladatokat is vállalt több szak tekintetében is.

Az oktatómunka mellett aktívan vett részt a kar tudományos diákköri tevékenységében, melynek keretében konzulensi munkájáért és a hallgatók eredményes felkészítéséért 1984-ben, 1985-ben, 1986-ban és 1987-ben is oklevélben részesült.

Tagja volt a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Akadémiai Bizottság Jogi Szakbizottságának is. A Miskolci Egyetem érdekében végzett eredményes munkájáért több alkalommal is kitüntetésben részesült, de tevékenységét elismerték az egyetemen kívül is, 2021-ben Eötvös József-díjat kapott a minisztertől.

Haláláig tagja volt a Munkaügyi Bírák Országos Egyesületének, valamint a Magyar Jogász Egylet Munkajogi Szakosztályának, illetve több évtizeden keresztül munkajogi szakértőként is tevékenykedett. Hosszú éveken keresztül vett részt a jogi szakvizsgáztatásban cenzorként.

A teljes tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges.

A Jogkódex-előfizetéséhez tartozó felhasználónévvel és jelszóval is be tud jelentkezni.

Az ORAC Kiadó előfizetéses folyóiratainak „valós idejű” (a nyomtatott lapszámok megjelenésével egyidejű) eléréséhez kérjen ajánlatot a Szakcikk Adatbázis Plusz-ra!

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére