Megrendelés
Családi Jog

Fizessen elő a Családi Jogra!

Előfizetés

Szeibert Orsolya: Hogyan lehet jól gyakorolni szülői felügyeletet a válás után? (CSJ, 2024/1., 36-41. o.)

Eszközök és módszerek a különélő szülők és a gyermek támogatására

A hazai családjog egyik legaktuálisabb kérdése az, hogy milyen módon gyakorolhatják a különélő szülők a szülői felügyeletet. Ezt a témakört érintette a legutóbbi családjogi vonatkozású jogszabály-módosítás (2023. évi XXXI. tv.) is, amely akként változtatta meg a 4:170. § (2) bekezdését, hogy ha a közös szülői felügyelet gyakorlása során a szülők már nem tudnak együttműködni, a közös szülői felügyeletet a bíróság bármelyik szülő kérelmére megszüntetheti. Korábban a bíróságnak, amennyiben a felek nem tudtak együttműködni, nem volt mérlegelési jogköre a szülői felügyelet megszüntetése kérdésében.

Nemcsak a szülői felügyelet gyakorlásának jogi megoldása - így a közös szülői felügyelettel és a váltott gondoskodással kapcsolatos számtalan kérdés -, hanem az is foglalkoztatja a szakembereket és szülőket egyaránt, hogy miként lehetne segíteni a szülőket abban, hogy jobb kommunikáció mellett, békésen, a gyermek érdekét szolgálva és egymás érdekére is tekintettel gyakorolják a szülői felügyelet. Több országban bevezetésre került a "szülői felügyeletre vonatkozó terv" (parenting plan), amelyben a szülőknek módjuk van arra, hogy átgondoltan, érdekeikre és a gyermek szükségleteire, jogaira tekintettel megtervezzék együttműködésük kérdéseit. Ez annál inkább is fontos, mert a különélő szülőknek számos kihívásnak kell megfelelniük életüknek egy nem könnyű szakaszában. Míg a szülői felügyelet gyakorlására vonatkozó terv elsősorban a jogilag releváns döntési kérdéseket és a kapcsolattartást szervezi meg a jövőre nézve, addig a szintén számos országban elterjedt szülői applikációk, alkalmazások (parenting apps) a különélő szülők közötti kommunikációt, életük megszervezését és minél gördülékenyebb életvitelüket segítik.

A jelenlegi Külföldi Szemle egy kanadai tanulmányt tekint át, amely nemcsak ismerteti azt, hogy Ontario tartományban a szülői felügyelet gyakorlására vonatkozó terv tekintetében milyen útmutatót és sablont készítettek, hanem bemutatja az alapjául szolgáló jogszabályváltozást, és azt, hogy a fenti útmutató és sablon alkalmazásával kapcsolatban milyen tapasztalatokat szereztek az érintettek, szülők és szakemberek. A szülői applikációk használhatóságával, hatékonyságával kapcsolatban Ausztráliában folytattak le kisebb kutatást, s ennek eredményeit mutatja be egy ausztrál tanulmány, rámutatva számos további kérdésre is, így például arra, hogy mennyi igyekezet várható el a különélő szülőktől annak érdekében, hogy együttműködésüket minél jobbá tegyék.

Természetesen maga a váltott gondoskodás is foglalkoztat - nem túlzás - mindenkit: szülőket, szakembereket, jogászokat, pszichológusokat. Egyelőre folynak az arra irányuló kutatások, hogy milyen hatást gyakorol a váltott gondoskodás az érintett családtagokra, jólétükre, egy ilyenről ad számot egy németországi kutatás tapasztalatait összegző tanulmány. Nemcsak a váltott gondoskodás (amelynek keretei között a gyermek felváltva azonos időt tölt szüleivel), hanem a kiterjesztett kapcsolattartással megvalósuló szülői felügyelet is az ismertetett kutatás tárgyát képezte.

I. A szülői felügyelet gyakorlására vonatkozó terv (parenting plan) útmutatójának és sablonjának alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok Kanadában (Ontario tartományban)[1]

Első alkalommal Washington államban vezették be 1987-ben a "szülői felügyelet gyakorlására vonatkozó terv" elkészítésének szabályát. Ezt követően az Amerikai Egyesült Államok számos további államában, néhány európai országban, majd legutóbb Kanadában is meghonosították ezt az intézményt. Rendszerint akként valósul meg, hogy egy bíróság vagy a kormányzat által kijelölt bizottság, amely különböző szakmákat képviselő tagokból áll, azaz multidiszciplináris jellegű, kidolgozza a szülői felügyelet gyakorlására vonatkozó terv útmutatóját és sablonját, amelyet szakemberek és szülők egyaránt használhatnak annak érdekében, hogy egyéni tervet dolgozzanak ki a konkrét gyermek tekintetében gyakorolt szülői felügyeleti jog részleteire.

Egy ilyen dokumentum azon alapszik, hogy mindkét szülő folyamatosan és elkötelezetten részt kíván vállalni a gyermek nevelésében. Ennek megfelelően részletesen tartalmazza azt, hogy a szülők milyen időbeosztással

- 36/37 -

rendelkeznek a szülői felügyelet gyakorlása tekintetében és miként hozzák meg a döntéseiket olyan kérdésekben, mint a gyermek oktatása, egészségügyi ellátása, vallásának gyakorlása és iskolán kívüli tevékenységek folytatása. Emellett azonban a szülők nyilatkozatokat is tesznek, így például arra vonatkozóan, hogy kölcsönösen elismerik a másik szülő jelentőségét a gyermek életében és nevelésében. Noha ezeket a dokumentumokat úgy tartják számon, mint amelyek elősegítik a szülői felügyelet tekintetében való bíróságon kívüli megegyezést, mérséklik a vitarendezés költségeit, enyhítik a szülők közötti konfliktusokat és megtámogatják a szülők közötti jó kapcsolat tartósságát, s így végső soron a gyermek érdekét szolgálják, mindezeket empirikus kutatási eredmények egyelőre nem igazolják (egy holland kutatás kivételével).

Kanadában 2021-ben jogi reformot valósítottak meg, amely nem teszi kötelezővé, de támogatja a szülői felügyelet gyakorlására vonatkozó terv alkalmazását és jelen tanulmány nemcsak az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat összegzi, hanem azt is, hogy milyen oktató, edukációs anyagok készültek Ontarióban, Kanada legnagyobb tartományában a szülői felügyelet gyakorlására vonatkozó tervek használatának elősegítésére. A családi és békéltető bíróságok egyesülete ontariói tagozatának (Ontario Chapter of the Association of Family and Conciliation Courts) útmutatóját és sablonját olyan multidiszciplináris csapat dolgozta ki, amelyben a szülők, szakemberek, azaz jogászok, pszichológusok, szociális munkások mellett a bíróságok is részt vettek.

Ami magát a jogszabályi módosítást illeti, a kanadai bontójogi törvény szülői felügyelettel foglalkozó rendelkezéseit 2019-ben módosították és az új szabályok 2021-ben léptek hatályba. Az új rendelkezések szakítottak a "felügyelet" és "láthatás" elavult koncepciójával és mind a szülőkre, mind a bíróságra azt a feladatot telepítik, hogy a "szülői idő" felosztásában döntsenek, valamint arról, hogy miként alakul a szülők között a szülői döntéshozatali felelősség. A szülőket támogatja mindez abban, hogy akár alternatív vitarendezés útján készítsék el a rájuk vonatkozó, szülői felügyelet gyakorlására vonatkozó tervet, amely utóbbit a jogszabály olyan dokumentumként definiál, amely a szülői időre, szülői döntéshozatalra és kapcsolattartásra vonatkozó részleteket tartalmazza. Amennyiben a szülők ezt közös megegyezéssel elkészítik, a bíróság a bontóperben hozott ítéletébe belefoglalhatja, feltéve, hogy megfelel a gyermek legfőbb érdekének. A módosítás értelmében családon belüli erőszak esetében nem fogadható el a szülői felügyelet gyakorlására vonatkozó terv, és a családon belüli erőszak fogalmát tágan határozzák meg: az magában foglal mindennemű kényszerítően kontrolláló magatartásformát is.

A teljes tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges.

A Jogkódex-előfizetéséhez tartozó felhasználónévvel és jelszóval is be tud jelentkezni.

Az ORAC Kiadó előfizetéses folyóiratainak „valós idejű” (a nyomtatott lapszámok megjelenésével egyidejű) eléréséhez kérjen ajánlatot a Szakcikk Adatbázis Plusz-ra!

Tartalomjegyzék

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére